Məhsullar

Yaylaq Qatığı

Enerji dəyəri: 76 kkal/ 318 kC

Yağlar: 3.2 q

Zülallar: 5 q

Karbohidratlar: 6.8 q

Saxlanma şərtləri:

Havanın nisbi rütubəti ən çoxu 75%, müsbət 4±2°C temperaturda saxlanılmalıdır.