Məhsullar

Kənd Qatığı 1.5%

Enerji dəyəri: 241.8 kkal/ 57.8 kC

Yağlar: 1.5 q

Zülallar: 4.7 q

Karbohidratlar: 6.8 q

Saxlanma şərtləri:

Havanın nisbi rütubəti ən çoxu 75%, müsbət 4±2°C temperaturda saxlanılmalıdır.