Məhsullar

Kənd qatığı 3.2%

Enerji dəyəri: 73 kkal/ 305 kC

Yağlar: 3.2 q

Zülallar: 4.7 q

Karbohidratlar: 6.8 q

Saxlanma şərtləri:

Havanın nisbi rütubəti ən çoxu 75%, müsbət 4±2°C temperaturda saxlanılmalıdır.