Məhsullar

Laktozasız Qatıq

Enerji dəyəri: - 58 kkal/241 kC

Yağlar: - 1.5 q

Zülallar: - 4.7 q

Karbohidratlar: - 6.8 q 

Saxlanma şərtləri:

Havanın nisbi rütubəti ən çoxu 75%, müsbət 4±2°C temperaturda saxlanılmalıdır.