AzərSüd 0.3 %-li Süd

Enerji dəyəri: 26.6 kkal/ 111 kC

Yağlar: 0.3 q

Protein dəyəri: 2.6 q

Karbohidrat:

Xalis çəki: 1 L

Saxlanma şərtləri:

2°C -25°C temperaturda saxlanılmalıdır. Qutusu açılmamaq şərtilə otaq temperaturunda son istifadə tarixinə qədər saxlanıla bilər. Ağzı açıldıqdan sonra soyuducuda saxlanmalı və iki gün ərzində istifadə edilməlidir.