Azərsüd 0.3%

Enerji dəyəri: 26.6 kkal/ 111 kC

Yağlar: 0.3 q

Protein dəyəri: 2.6 q

Karbohidrat: 3.6 q

Qutudakı məhsul sayı: 12

İstifadə müddəti: 5 ay

Qablaşdırma: Tetra Pak

Xalis çəki: 1 L

Saxlanma şərtləri:

2°C -25°C temperaturda saxlanılmalıdır. Qutusu açılmamaq şərtilə otaq temperaturunda son istifadə tarixinə qədər saxlanıla bilər. Ağzı açıldıqdan sonra soyuducuda saxlanmalı və iki gün ərzində istifadə edilməlidir.