Azərsüd 1.5%

Enerji dəyəri: 37.4 kkal/ 156.9 kC

Yağlar: 1.5 q

Protein dəyəri: 2.6 q

Karbohidrat: 3.6 q

Qutudakı məhsul sayı: 12 ədəd

İstifadə müddəti: 5 ay

Qablaşdırma: Tetra Pak

Xalis çəki: 1 L

Saxlanma şərtləri:

2°C -25°C temperaturda saxlanılmalıdır. Qutusu açılmamaq şərtilə otaq temperaturunda son istifadə tarixinə qədər saxlanıla bilər. Ağzı açıldıqdan sonra soyuducuda saxlanmalı və iki gün ərzində istifadə edilməlidir.