AzərSüd 2.2 %-li Süd

Enerji dəyəri: 43.7 kkal/ 183 kC

Yağlar: 2.2 q

Protein dəyəri: 2.6 q

Karbohidrat:

Xalis çəki: 1 L

Saxlanma şərtləri:

2°C-25°C temperaturda saxlanılmalıdır. Qutusu açılmamaq şərtilə otaq temperaturunda son istifadə tarixinə qədər saxlanıla bilər. Ağzı açıldıqdan sonra soyuducuda saxlanmalı və iki gün ərzində istifadə edilməlidir.