AzərSüd 3.2 %-li Süd

Enerji dəyəri: 52.7 kkal/ 220.5 kC

Yağlar: 3.2 q

Protein dəyəri: 2.6 q

Karbohidrat:

Xalis çəki: 1 L

Saxlanma şərtləri:

2°C-25°C temperaturda saxlanılmalıdır.