Azərsüd 3.2%

Enerji dəyəri: 52.7 kkal/ 220.5 kC

Yağlar: 3.2 q

Protein dəyəri: 2.6 q

Karbohidrat: 3.6 q

Qutudakı məhsul sayı: 12 ədəd

İstifadə müddəti: 5 ay

Qablaşdırma: Tetra Pak

Xalis çəki: 1 L

Saxlanma şərtləri:

2°C-25°C temperaturda saxlanılmalıdır.