AzərSüd Ayran 1 L

Enerji dəyəri: 31 kkal/ 130 kC

Yağlar: 1.8 q

Protein dəyəri: 1.4 q

Karbohidrat:

Saxlanma şərtləri:

Nisbi rütubəti ən çox 75% olan hava şəraitində, müsbət 4±2°C temperaturda saxlanılmalıdır.