AzərSüd Bananlı Süd

Enerji dəyəri: 37.4 kkal/ 156.9 kC

Yağlar: 1.5 q

Protein dəyəri: 2.6 q

Karbohidrat:

Saxlanma şərtləri:

2°C-25°C temperaturda saxlanılmalıdır. Qutusu açılmamaq şərtilə otaq temperaturunda son istifadə tarixinə qədər saxlanıla bilər. Ağzı açıldıqdan sonra soyuducuda saxlanmalı və iki gün ərzində istifadə edilməlidir.