AzərSüd Kənd Qatığı 3.2%

Enerji dəyəri: 74.8 kkal/ 314 kC

Yağlar: 3.2 q

Protein dəyəri: 4.7 q

Karbohidrat:

Xalis çəki: 500 q, 660 q, 1 kq, 2 kq

Saxlanma şərtləri:

Nisbi rütubəti ən çox 75% olan hava şəraitində, müsbət 4±2°C temperaturda saxlanılmalıdır.