AzərSüd Kəsmik 9%

Enerji dəyəri: 85.5 kkal/ 357.7 kC

Yağlar: 0.5 q

Protein dəyəri: 17 q

Karbohidrat:

Xalis çəki: 230 q

Saxlanma şərtləri:

2°C-25°C temperaturda saxlanılmalıdır.