AzərSüd Qaymaq

Enerji dəyəri: 261 kkal/1092 kC

Yağlar: 25.6 q

Protein dəyəri: 3.2 q

Karbohidrat:

Xalis çəki: 200 q

Saxlanma şərtləri:

Saxlanma şərtləri:Havanın nisbi rütubəti ən çoxu 75%, müsbət 4±2°C temperaturda saxlanılmalıdır.

Bütün məhsullar