AzərSüd Xama 15%

Enerji dəyəri: 1176.84 kC/ 280 kKal

Yağlar: 25 q,

Protein dəyəri: 9 q

Karbohidrat:

Saxlanma şərtləri: Havanın nisbi rütubəti ən çoxu 75%, müsbət 4±2°C temperaturda saxlanılmalıdır.

Xalis çəki: 175 q, 300 q

Saxlanma şərtləri:

Saxlanma şərtləri: Nisbi rütubəti ən çox 75% olan hava şəraitində, müsbət 4±2°C temperaturda saxlanılmalıdır.