AzərSüd Xama 25%

Enerji dəyəri: 280 kkal/1176.84 kC

Yağlar: 25q

Protein dəyəri: 9q

Karbohidrat:

Xalis çəki: 175 q, 300 q

Saxlanma şərtləri:

+ 2°C temperaturda saxlanılmalıdır.