Azərsüd Xama 25%

Enerji dəyəri: 280 kkal/1176.84 kC

Yağlar: 25q

Protein dəyəri: 9q

Karbohidrat: 4.8q

Qutudakı məhsul sayı: 12 ədəd

İstifadə müddəti: 30 gün

Qablaşdırma: Plastik qab

Xalis çəki: 175 q, 300 q

Saxlanma şərtləri:

+ 2°C temperaturda saxlanılmalıdır.