Sağlam Həyat - Süd Verən Anaların Süd Və Süd Məhsullarına Olan Tələbatı

Bu dəfə "Sağlam Həyat" rubrikasında Dr. Ləman Əliyeva süd verən anaların süd və süd məhusllarına olan tələbatından danışır.