Məhsullar

Şokaladlı

Enerji dəyəri: -  312 kC / 75 kKal

Yağlar: - 2.0 q

Zülallar: - 3.0 q

Karbohidratlar: - 11.9 q

Saxlanma şərtləri: 

2°C-25°C temperaturda saxlanılmalıdır. Qutusu açılmamaq şərtilə otaq temperaturunda son istifadə tarixinə qədər saxlanıla bilər. Ağzı açıldıqdan sonra soyuducuda saxlanmalı və iki gün ərzində istifadə edilməlidir.