AzərSüd 1.5%-li Süd

1 L

  • Enerji dəyəri: 43 kkal/181 kC
  • Yağlar: 1.5 q
  • Protein dəyəri: 3.1 q

Saxlanma şərtləri:

2°C-25°C temperaturda saxlanılmalıdır.

AzerSud-15-li-Sud

Digər məhsullar