AzərSüd Bananlı Süd

  • Enerji dəyəri: 37.4 kkal/ 156.9 kC
  • Yağlar: 1.5 q
  • Protein dəyəri: 2.6 q

Saxlanma şərtləri:

AzerSud-Bananli-Sud

Digər məhsullar