Azərsüd Yeməlik Qaymaq

1 L

  • Enerji dəyəri: 184.4 kkal/774.5 kC
  • Yağlar: 18 q
  • Protein dəyəri: 2.2 q

Saxlanma şərtləri:

2Havanın nisbi rütubəti ən çoxu 75% olmaqla, müsbət 4±2°C temperaturda saxlanılmalıdır.

Azersud-Yemelik-Qaymaq

Digər məhsullar