AzərSüd 0.3%-li Süd

1 L

  • Enerji dəyəri: 31 kkal/130 kC
  • Yağlar: 0.3 q
  • Protein dəyəri: 3.1 q

Saxlanma şərtləri:

2°C-25°C temperaturda saxlanılmalıdır.

AzerSud-03-li-Sud

Digər məhsullar