AzərSüd Qaymaq

200 q

  • Enerji dəyəri: 264 kkal/1109 kC
  • Yağlar: 26 q
  • Protein dəyəri: 3.2 q

Saxlanma şərtləri:

Havanın nisbi rütubəti ən çoxu 75% olmaqla, müsbət 4±2°C temperaturda saxlanılmalıdır.

AzerSud-Qaymaq

Digər məhsullar