AzərSüd Xama 15%

325 q

  • Enerji dəyəri: 178 kkal/748 kC
  • Yağlar: 15q
  • Protein dəyəri: 6q

Saxlanma şərtləri:

Havanın nisbi rütubəti ən çoxu 75%, müsbət 4±2°C temperaturda saxlanılmalıdır

AzerSud-Xama-15-70

Digər məhsullar