AzərSüd Xama 20%

325 q

  • Enerji dəyəri: 235 kKal/987 kC
  • Yağlar: 25 q
  • Protein dəyəri: 9 q

Saxlanma şərtləri:

Havanın nisbi rütubəti ən çoxu 75% olmaqla, müsbət 4±2°C temperaturda saxlanılmalıdır.

AzerSud-Xama-20-96

Digər məhsullar