AzərSüd Xama 25%

325 q

  • Enerji dəyəri: 277 kkal/1163 kC
  • Yağlar: 25q
  • Protein dəyəri: 9q

Saxlanma şərtləri:

Havanın nisbi rütubəti ən çoxu 75%, müsbət 4±2°C temperaturda saxlanılmalıdır

AzerSud-Xama-25-15

Digər məhsullar